Trauksmes izziņošanas sistēma
Trauksmes izziņošanas sistēma
Kods:
003474
Cena:
1,00 Eur
0,83 Eur
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēma nodrošina savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un trauksmes izziņošanu, kas ļauj novērst cilvēku un materiālo resursu bojāeju.

Publiskās izziņošanas sistēma nodrošina balss paziņojumu sniegšanu ēku un teritoriju apmeklētājiem vai darbiniekiem svarīgas informācijas gadījumos, ja sabiedriskās ēkās vai teritorijās ir izveidojušās bīstamas situācijas. Publiskās izziņošanas sistēmas vienmēr lieto kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu, jo, izmantojot balss paziņojumus, ir iespējams efektīvi organizēt telpu evakuāciju. Tā nodrošina arī fona mūzikas un informatīvo paziņojumu izplatīšanu. Publiskās izziņošanas sistēma ir obligāti jāizbūvē lielākajā daļā sabiedrisko ēku un veikalu, ko ik dienas apmeklē daudz apmeklētāju un darbinieku. To nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru Kabineta noteikumi u.c.). Publiskās izziņošanas sistēmu izvēlē svarīgi faktori ir atbilstība LR spēkā esošajam standartam LVS EN-60849, kā arī objekta apjoms, jo ir speciāli risinājumi mazām un vidējām ēkām, kā arī risinājumi lielām ēkām un/vai ēku kompleksiem.

Sistēmas pamatu veido automātiskā izziņošanas un evakuācijas vadīšana ārkārtās situācijās, balss izziņošana pa mikrofonu, iepriekš ierakstītu balss paziņojumu translēšana (reklāmas paziņojumi), mūzikas/radio translēšana fona režīmā. Tāpat izziņošanas sistēma var tikt izmantota, lai meklētu nepieciešamo darbinieku vai apmeklētāju.

Ārkārtas gadījumā vai no ugunsdrošības signalizācijas sistēmas trauksmes signāla saņemšanas gadījumā sistēma secīgi veic automātisko izziņošanu iepriekš ieprogrammētās zonās, lai vadītu evakuāciju un izvairītos no panikas rašanās.

Normālajā režīmā izziņošanas sistēma var tikt izmantota balss paziņojumiem, reklāmas paziņojumiem, mūzikas translēšanai.

Vairāku gadu garumā mēs piedāvājam iegādāties, kā arī uzstādīt, RCF (Itālija) ražotās iekārtas.

Konkrētu risinājumu piedāvājumu sniedzam uz pieprasījumu rakstot epastu uz sale7@alianse.lv vai zvanot uz numuru 26627777

Piedāvāt savu cenu

Visi lauki jāaizpilda obligāti

Refresh
Piedavajums nosutits!

Pasūtīt zvanu

Visi lauki jāaizpilda obligāti

Refresh
Piedavajums nosutits!